Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Dlaczego badanie ogólne moczu jest ważne?

Badanie ogólne moczu polega na ocenie fizycznych i biochemicznych cech moczu oraz stwierdzeniu obecności w moczu komórek, wałeczków i kryształów.

Jest to jedno z podstawowych badań potrzebnych do rozpoznawania chorób układu moczowego, ale nie tylko. Wykonuje się je również w przypadku chorób takich jak: cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz przesiewowo, np. w ciąży. Do badania wystarczy oddać 50-100 ml moczu.

Aby wynik badania ogólnego moczu był miarodajny, należy pobrać próbkę z zachowaniem kilku zasad:

  1. Mocz należy pobrać w trakcie pierwszej, porannej mikcji, po 8-godzinnym powstrzymywaniu się od przyjmowania płynów, by zapobiec rozcieńczeniu składników osadu moczu.
  2. Pojemnik, do którego pobiera się próbkę, powinien być przeznaczony do tego celu - kupiony w aptece lub otrzymany w punkcie diagnostycznym/ gabinecie zabiegowym.
  3. Przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć mydłem okolicę ujścia cewki moczowej i jeśli zechcesz ją osuszy, trzeba do tego użyć świeżego ręcznika. 
  4. Próbkę należy pobrać z tzw. środkowego strumienia moczu - początkowa porcja moczu trafia do toalety, kolejna do pojemnika i końcowa ponownie do toalety. Takie postępowanie ma na celu wypłukanie bakterii gromadzących się w  końcowym odcinku cewki moczowej. 
  5. U kobiet w trakcie miesiączki nie powinno się wykonywać badania ogólnego moczu, a jeśli jest to konieczne, można przed pobraniem próbki do badania założyć tampon.  Podobnie można postępować w przypadku kobiet w ciąży, aby wyeliminować zanieczyszczenie próbki moczu wydzieliną z dróg rodnych.
  6. Próbkę moczu należy ocenić najlepiej w ciągu 2 godzin od pobrania. Jeżeli nie jest możliwe szybkie dostarczenie próbki do laboratorium, można ją przez kilka godzin przechowywać w lodówce.

Parametry podlegające ocenie podczas analizy moczu

Odczyn (pH) - prawidłowy mocz ma odczyn kwaśny (pH<7). Zasadowy odczyn moczu może występować w przewlekłych zakażeniach układu moczowego wywołanych niektórymi bakteriami, w zaburzeniach czynności cewek nerkowych czy w przypadku stosowania diety wegetariańskiej.

Barwa - mocz zdrowej osoby ma barwę żółtą i jest przejrzysty. Jeśli wygląda inaczej należy poszukiwać źródła takiego stanu , np. zakażenia układu moczowego (mocz mętny), przyczyny krwiomoczu (mocz czerwony) i innych.

Ciężar właściwy - w próbce moczu pobranej z porannej mikcji, z zachowaniem 8-godzinnego powstrzymywania się od przyjmowania płynów powinien zawierać się w przedziale 1020- 1030 g/l. Zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie ciężaru właściwego moczu wymagają oceny lekarskiej i przeanalizowania ich przyczyn.

Białko - nie występuje w prawidłowym moczu. Jeżeli jest obecne, wymagana jest rozszerzona diagnostyka mająca na celu m.in. ustalenie dobowego wydalania białka z moczem oraz przyczynę takiego stanu. 

Cukier (glukoza) - nie występuje w prawidłowym moczu. Jego obecność nakazuje diagnostykę w kierunku cukrzycy, zwłaszcza u kobiet w ciąży. Naturalnym stanem jest występowanie glukozy w moczu u kobiet w 2. i 3. trymestrze ciąży.

Barwniki żółciowe - nie występują w prawidłowym moczu. Ich obecność w moczu wynika z chorób wątroby i dróg żółciowych.

Ciała ketonowe - nie występują w prawidłowym moczu. Ich obecność w moczu może wynikać z głodzenia, nadmiernego wysiłku fizycznego lub nieprawidłowego wyrównania cukrzycy.

Erytrocyty - mocz zdrowego człowieka może zawierać niewielką liczbę erytrocytów: 1-2 w polu widzenia. Obecność większej ich liczby zawsze wymaga diagnostyki w kierunku przyczyn nefrologicznych i urologicznych. Może być też wynikiem zanieczyszczenia krwią z narządu rodnego, przewodu pokarmowego lub skóry.

Leukocyty - wynik prawidłowy to obecność leukocytów w liczbie 3-5 w polu widzenia. Zwiększenie ich liczebności występuje m.in. w zakażeniu układu moczowego, zapaleniu gruczołu krokowego u mężczyzny, w przypadku nieprawidłowego pobrania próbki moczu, (gdy dochodzi do jej zanieczyszczenia). 

Wałeczki - w prawidłowym moczu mogą być obecne jedynie wałeczki szkliste (hialinowe). Obecność wałeczków innego typu zwykle wskazuje na chorobę nerek. Mogą się one pojawić z powodu gorączki lub po ciężkim wysiłku fizycznym u osoby mającej zdrowe nerki.

Kryształy - mogą występować u osób zdrowych. U osób z kamicą moczową mogą wskazywać na rodzaj substancji, z których zbudowane są złogi. 

Bakterie - ich obecność może świadczyć o zakażeniu układu moczowego, być wynikiem zanieczyszczenia próbki moczu lub świadczyć o namnożeniu bakterii w próbce moczu po jej pobraniu. Obecność bakterii musi  być analizowana łącznie z innymi parametrami badania ogólnego moczu. Może wymagać rozszerzenia diagnostyki o posiew moczu. 

W przypadku nieprawidłowego wyniku badania ogólnego moczu w jakimkolwiek zakresie, zawsze konieczna jest jego ocena przez lekarza. 

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej