Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Co to jest kreatynina?

Kreatynina jest substancją, która powstaje w wyniku przemian białka pochodzącego głównie z mięśni szkieletowych. Wraz z mocznikiem jest głównym związkiem azotowym we krwi. Jest wydalana jedynie przez nerki, stąd jest dobrym markerem ich funkcji. W codziennej praktyce stężenie kreatyniny oznacza się głównie we krwi, na jej podstawie jest wyliczany wskaźnik eGFR, a oba te parametry służą do oceny czynności wydalniczej nerek. W celu dokładniejszej oceny funkcji nerek oznacza się również dobowe wydalanie kreatyniny z moczem, co pozwala obliczyć tzw. klirens kreatyniny. Wartości prawidłowego stężenia kreatyniny u osoby dorosłej to 0,6–1,3 mg/dl, (53–115 µmol/l). Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśniowej badanego, płci, ogólnego stanu zdrowia i wieku badanego oraz diety.
Zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy krwi może świadczyć o pogorszeniu czynności nerek (ostrym i przemijającym lub trwałym - postępującym wraz z upływem czasu) i zawsze wymaga konsultacji lekarskiej i dodatkowej diagnostyki.
Niskie stężenie kreatyniny w surowicy krwi występuje w przebiegu chorób prowadzących do zaniku mięśni, u osób małą masą mięśni szkieletowych - po amputacjach kończyn, niedożywionych, wyniszczonych, z ciężką chorobą wątroby oraz u kobiet w ciąży.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej