Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Na czym polega transplantacja nerki?

Transplantacja nerki to zabieg chirurgiczny wykonywany po szczegółowej kwalifikacji i przygotowaniu biorcy oraz przy odpowiednim doborze dawcy tak, aby ryzyko odrzucenia nerki i powikłań związanych z zabiegiem i dalszym leczeniem immunosupresyjnym było jak najmniejsze.

Kandydat na biorcę nerki musi przejść szereg szczegółowych badań i konsultacji, których celem jest jak najdokładniejsza ocena stanu zdrowia i ustabilizowanie istniejących chorób.

Najczęściej nerkę do transplantacji pobiera się  od dawcy zmarłego, niemniej coraz częściej zabieg odbywa się po pobraniu nerki od dawcy żywego. Obie formy wiążą się z koniecznością zachowania wszelkich środków ostrożności tak, aby przyjęcie nerki przez biorcę było dla niego bezpieczne.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej