Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Na co powinna się zaszczepić osoba chorująca na przewlekłą chorobę nerek?

Z uwagi na osłabienie funkcji układu odpornościowego związane z nasiloną niewydolnością nerek zaleca się, aby szczepienia w tej grupie chorych były przeprowadzane w jak najwcześniejszych stadiach choroby. Dzięki temu można uzyskać ich jak najlepszy efekt. Jest to ważne szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku, u których występują liczne choroby towarzyszące (astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), cukrzyca, niewydolność serca) oraz tych, u których rozważa się kwalifikację do transplantacji nerki i związaną z nią konieczność stosowania przewlekłego leczenia immunosupresyjnego. Zalecenie to dotyczy zwłaszcza sczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jeśli jednak nie udało się zaszczepić z wyprzedzeniem, należy niezwłocznie uzupełnić szczepienia już po rozpoczęciu dializoterapii. Inne szczepienia zalecane to: sezonowe szczepienie przeciwko grypie i u wybranej grupy osób - przeciwko pneumokokom.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej