Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Kiedy rozpocząć dializy?

Moment rozpoczęcia leczenia dializami zależy od stopnia zaawansowania przewlekłej choroby nerek. Osoby w 4. stadium choroby, u których zmniejsza się współczynnik GFR (przesączenia kłębuszkowego, który informuje o zdolności nerek do pełnienia swoich funkcji) powinny zacząć się przygotowywać do tego, że leczenie nerkozastępcze niebawem będzie koniecznie. Gdy choroba osiągnie 5. stadium, tj. gdy GFR spadnie poniżej 15 ml/min, może być koniecznie  rozpoczęcie leczenia hemodializami. Jest to zabieg ratujący życie.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej