Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Jakie szczepienia ochronne powinno się stosować w przewlekłej chorobie nerek?

Przewlekła choroba nerek powoduje pogorszenie funkcji układu immunologicznego, czego efektem jest osłabienie odporności organizmu. W konsekwencji sprzyja to infekcjom oraz pogarsza ich przebieg, mając wpływ na ogólny stan zdrowia. Wraz z nasilaniem się stopnia niewydolności nerek, ulega pogorszeniu zdolność organizmu do wytwarzania przeciwciał odpornościowych na skutek stosowanych szczepień ochronnych - maleje efektywność szczepień. Dlatego też zaleca się, aby szczepienia u pacjentów z niewydolnością nerek były przeprowadzane w jak najwcześniejszych stadiach choroby, aby uzyskać ich jak najlepszy efekt. Jest to ważne szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku, z licznymi chorobami towarzyszącymi (astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, niewydolność serca) oraz u tych, u których rozważa się kwalifikację do transplantacji nerki i związaną z nią konieczność stosowania przewlekłego leczenia immunosupresyjnego. Szczepienia zalecane to: szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, sezonowe szczepienie przeciwko grypie i u wybranej grupy osób- przeciwko pneumokokom.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej