Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Jakich leków należy unikać w przypadku niewydolności nerek?

Osoba z przewlekłą chorobą nerek powinna konsultować przyjmowanie wszystkich suplementów diety i leków z lekarzem. Niektóre z nich mogą zaburzać czynność nerek, powodując pogorszenie ich funkcji. Wynikiem tego mogą być nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych (bad. ogólne moczu, kreatynina) lub może rozwinąć się ciężka postać niewydolności nerek, wymagająca leczenia szpitalnego a nawet dializ. Często zdarza się, że pogorszenie funkcji nerek jest odwracalne - mówimy wówczas o ostrym uszkodzeniu nerek. Bywa jednak i tak, że funkcji nerek nie udaje się poprawić i rozwija się wówczas przewlekła choroba nerek. Tak dzieje się zwłaszcza przy przewlekłym nadużywaniu leków, a klasycznym przykładem są powszechnie dostępne leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Największe ryzyko polekowego uszkodzenia nerek występuje u osób z istniejącą już chorobą nerek.

Do leków wymagających szczególnego nadzoru zalicza się:

  1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (ibuprofen, ketoprofen, diklofenac itp.).
  2. Środki kontrastujące (tzw. kontrast) stosowane podczas badań obrazowych, np. tomografii komputerowej, koronarografii, rezonansu magnetycznego.
  3. Leki moczopędne (diuretyki).
  4. Antybiotyki, głównie: aminoglikozydy, cefalosporyny, sulfonamidy oraz leki przeciwgrzybicze.
  5. Leki stosowane w onkologii w trakcie chemioterapii (cisplatyna).
  6. Leki immunosupresyjne (cyklosporyna, takrolimus).
  7. Preparaty złota wykorzystywane w reumatologii.
  8. Preparaty litu stosowane w psychiatrii.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej