Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Jaka aktywność fizyczna jest zalecana osobom dializowanym?

Regularna aktywność fizyczna u osób leczonych nerkozastępczo jest konieczna do zapobiegania pogarszaniu się stanu zdrowia, utrzymania lub poprawy kondycji fizycznej, przeciwdziałania niekorzystnym następstwom długotrwałej schyłkowej niewydolności nerek, w tym utracie masy i siły mięśni. Trening powinien być indywidualnie dostoswany do możliwości i warunków życiowych pacjenta. Polecane są ćwiczenia aerobowe, czyli tzw. ćwiczenia/ sporty tlenowe. Sporty siłowe są niekorzystne ze względu na nadmierne obciążenie układu krążenia oraz negatywny wpływ na dostęp naczyniowy do hemodializ. Oprócz poprawy ogólnej sprawności fizycznej regularna aktywność ma korzystny wpływ na utrzymanie samodzielności w codziennych czynnościach domowych, zmniejszenie poczucia zmęczenia, poprawę nastroju i snu. Poza tym wpływa korzystnie na stopień wyrównania cukrzycy i lipidogramu, zapobiega rozwojowi miażdżycy oraz chorób serca i naczyń. Warto pamiętać o tym, aby nie zmniejszać aktywności w okresie jesienno-zimowym i kontynuować ćwiczenia w domu.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej