Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Czy podczas dializ można wyjechać na wakacje lub odwiedzić rodzinę?

Rozpoczęcie leczenia nerkozastępczego nie oznacza końca  podróżowania. Pacjent dializowany może korzystać z dializ gościnnych w innych ośrodkach dializ w Polsce i za granicą. Dializy gościnne należy planować z wyprzedzeniem, by ustalić dostępność miejsca w ośrodku najbliższym celowi podróży. Zazwyczaj też ośrodek macierzysty powinien przesłać do ośrodka, w którym odbędą się dializy gościnne, skierowanie na dializy i dokumentację medyczną ich dotyczącą. 

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej