Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Co to jest sucha masa ciała (optymalny ciężar ciała)?

Optymalny ciężar ciała (sucha waga) to ciężar ciała pacjenta, przy którym nie stwierdza się ani cech odwodnienia organizmu ani nadmiernego przewodnienia mierzonego prawidłową wydolnością układu krążenia. Brak przewodnienia oznacza brak obrzęków twarzy, kończyn, tułowia oraz cech zastoju w krążeniu płucnym, co można stwierdzić np. na podstawie osłuchiwania płuc oraz badania RTG klatki piersiowej. Optymalny ciężar ciała stanowi wartość, na podstawie której oblicza się, o ile należy odwodnić pacjenta na każdej dializie (stąd konieczne jest ważenie przez dializą). Optymalny ciężar ciała jest ustalany przez lekarza stacji dializ. Może on być modyfikowany w zależności od aktualnej sytuacji życiowej chorego. Służy to utrzymaniu prawidłowej wydolności układu krążenia, np. jeśli pacjent chudnie z powodu zwiększenia swej aktywności fizycznej i w konsekwencji utraty tkanki tłuszczowej, optymalny ciężar ciała należy odpowiednio obniżyć.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej