Rejestracja i informacja: 71 747 77 77

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś pacjentem poradni nefrologicznej lub ośrodka dializ?
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają inni pacjenci.

Co to jest przewlekła choroba nerek?

Przewlekła choroba nerek to postępujący ubytek zdolności nerek do oczyszczania organizmu z nadmiaru wody, elektrolitów i toksycznych produktów. Występuje na skutek różnych zmian chorobowych zachodzących w ich miąższu. Chorobę tę lekarz rozpoznaje na podstawie utrzymujących się dłużej niż 3 miesiące cech uszkodzenia nerek lub zmniejszenia przesączania kłębuszkowego (EGFR) – wskaźnik ten jest wówczas mniejszy niż 60 ml/min.

PChN to choroba cywilizacyjna, na którą choruje 600 mln osób na całym świecie, z czego 4 miliony w Polsce. Przypuszcza się, że w nadchodzących latach częstość występowania PChN zwiększy się nawet dwukrotnie. PChN przebiega bez typowych dolegliwości, więc rzadko jest diagnozowana w jej początkowej fazie. Na przewlekłą chorobę nerek choruje co trzecia osoba po 65. roku życia.

Przyczyny PChN możemy podzielić na dwie grupy:

  • pierwotne: to te występujące w obrębie nerek, takie jak zapalenie kłębuszków nerkowych, zwyrodnienie wielotorbielowate czy kamica nerkowa;
  • wtórne: zachorowanie jest pochodną innych chorób przewlekłych: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, miażdżycy, choroby wieńcowej, niewydolności serca, chorób reumatycznych, metabolicznych, hematologicznych, nowotworowych i wielu innych.

PChN rozpoznaje się na podstawie nieprawidłowego wyniku badania ogólnego moczu, podwyższonej wartości kreatyniny we krwi lub zmian w obrazie USG nerek. Objawy kliniczne choroby są mało charakterystyczne (np. osłabienie) i występują dopiero w zaawansowanych stadiach choroby. Ważne, aby jak najwcześniej rozpoznać i odpowiednio leczyć chorobę. Nieleczona choroba postępuje w sposób utajony i w zaawansowanym stadium wymaga leczenia dializami lub przeszczepieniem nerek.

Badania w kierunku PChN (kreatynina we krwi, analiza moczu, USG) warto wykonać „przesiewowo” po czterdziestym roku życia. Osoby z chorobami przewlekłymi (nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, miażdżycą i innymi) są narażone na wystąpienie PChN i powinny regularnie powtarzać badania laboratoryjne (kreatynina, analiza moczu), aby wykryć i leczyć PChN na wczesnym etapie. Wystąpienie PChN znacząco pogarsza rokowania pacjenta chorującego na inne przewlekłe choroby. Osoby z podwyższonym stężeniem kreatyniny we krwi, nieprawidłową analizą moczu lub zmianami w USG układu moczowego powinny zasięgnąć porady lekarskiej na temat opcji dalszego postępowania.

Rozwojowi przewlekłej choroby nerek często nie można zapobiec a jej całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Jednak prawie zawsze można zdecydowanie zahamować jej postęp, jeżeli zostanie dostatecznie wcześnie wykryta. Długość i jakość życia zależy od posiadanej przez pacjenta wiedzy na temat choroby oraz od dobrej współpracy z lekarzem nefrologiem. Wszyscy chorzy z istotnym zmniejszeniem przesączania kłębuszkowego (GFR <60 ml/min) powinni pozostawać pod stałą kontrolą nefrologiczną. Regularne wizyty w poradni nefrologicznej oraz spełnianie zaleceń proponowanych przez nefrologa może opóźnić a nawet uchronić pacjenta przed leczeniem dializami. Najważniejszym sposobem postępowania w przewlekłej chorobie nerek jest zapobieganie jej dalszemu postępowi oraz przeciwdziałanie wystąpieniu schyłkowego stadium mocznicy i jej powikłań. Całkowite wyleczenie przewlekłej choroby nerek nie jest możliwe, niemniej u wielu osób możliwe jest istotne spowolnienie postępu choroby, zwłaszcza wykrytej bardzo wcześnie.

Znajdź ośrodek dializ blisko siebie

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i informacje o godzinach otwarcia ośrodków dializ w Twojej okolicy.

Sprawdź

Kalkulatory medyczne

Skorzystaj z prostych kalkulatorów medycznych i sprawdź różne parametry Twojego zdrowia.

Czytaj więcej